a
پیدا کردن سرمایه گذار خارجی

پیدا کردن سرمایه گذار خارجی

مقدمه برای یک کارآفرین همواره یکی از مسائل اساسی منابع مالی است. بسیاری از کارها به دلیل نبود سرمایه و سرمایه‌گذار یا زمین می‌خورد یا از ابتدا شروع نمی‌شود و در حد حرف و ایده باقی می‌ماند. مشکلات نوسان روزانه قیمت‌ها مانع از تکیه کردن به سرمایه داخلی می‌شود. از طرف...